Luật (Hoa Kỳ)

//Luật (Hoa Kỳ)

Giới Thiệu Hệ Thống Pháp Luật Hoa Kỳ (Phần 3)

Các nguồn luật khác Tiền lệ tư pháp Các tòa án xét xử các hành vi vi phạm luật và các tranh chấp nảy sinh từ luật. Thông thường, tòa án cần phải diễn giải luật. Để làm điều đó, các tòa án tự ràng

2021-02-17T23:28:02-05:00

Luật Bồi thường Thương mại

Luật thương mại Mỹ bao gồm một số đạo luật quy định về những trường hợp bồi thường cụ thể khi hàng hoá nước ngoài được hưởng lơị thế không công bằng trên thị trường Mỹ hoặc hàng xuất khẩu của Mỹ bị phân biệt

2021-02-17T23:24:34-05:00

Giới Thiệu Hệ Thống Pháp Luật Hoa Kỳ (Phần 2)

Lập pháp Hiến pháp trao quyền thông qua luật cho Quốc hội. Một đề xuất được Quốc hội xem xét được gọi là một dự luật (bill). Nếu đa số thành viên mỗi viện (Thượng viện và Hạ viện) thông qua (trong trường hợp Tổng

2021-02-17T23:24:28-05:00

Giới Thiệu Hệ Thống Pháp Luật Hoa Kỳ (Phần 1)

Công việc hàng ngày của các tòa án trên toàn nước Mỹ là đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến số phận của hàng ngàn người. Một số quyết định chỉ ảnh hưởng đến các bên liên quan trực tiếp đến một hành vi

2021-02-17T23:24:34-05:00