Luật (Hoa Kỳ)

//Luật (Hoa Kỳ)

Nộp đơn xin Thẻ Xanh sau khi đến Hoa Kỳ

Một người vợ hoặc chồng là người ngoại quốc nhập cảnh Hoa Kỳ với loại chiếu khán (visa) phi-di-dân, không vi phạm diện nhập cảnh, có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh nếu họ hợp lệ để xin chiếu khán di dân. Nếu quý vị là khách

2020-06-11T09:55:40-05:00

Luật Di Trú: I-601 Waiver – Phần II

Nhưng chúng tôi đã trình bày vào kỳ trước, tất cả những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, du học, xin chiếu khán di dân, hoặc làm adjustment of status (tức là làm đơn xin thay

2020-06-11T05:30:44-05:00

Luật Di Trú: I-601 Waiver

Tất cả những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, du học, xin chiếu khán di dân, hoặc làm adjustment of status (tức là làm đơn xin thay đổi tình trạng di trú thành thường trú nhân)

2020-06-11T08:22:29-05:00

Tìm hiểu Luật Di Trú: Mandamus

Trước sự kiện 9/11, Sở Di Trú không cần phải nhận được sự trả lời chính thức của cơ quan FBI và những cơ quan chính quyền khác về việc điều tra lý lịch để quyết định những hồ sơ xin nhập tịch. Sở Di Trú điều

2020-06-10T23:15:17-05:00

Luật di Trú – Quốc Tịch Hoa Kỳ

Ðể được trở thành công dân Hoa Kỳ, đương đơn phải hội đủ 7 điều kiện: Ðiều kiện thứ nhất: đương đơn phải ít nhất là 18 tuổi. Ðiều kiện thứ hai: đương đơn phải được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường

2020-06-10T23:17:41-05:00

Tìm hiểu luật pháp Mỹ

1. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỸ LÀ HỆ THỐNG LIÊN BANG Hệ thống luật pháp Mỹ tương đối phức tạp với việc phân chia thành nhiều cấp khác nhau, điều này xuất phát từ việc phân biệt luật liên bang với luật tại các bang. Bạn nên

2020-06-10T23:19:37-05:00

Những quy định mới khi mang thực phẩm vào Mỹ

Danh sách những loại thực phẩm mang vào Mỹ Trong năm 2019, Bộ Nông Nghiệp cũng như Biên Phòng và Quan Thuế Hoa Kỳ có một số thay đổi về quy định liên quan đến những loại thực phẩm được phép mang vào Mỹ. Dưới

2020-05-08T10:53:12-05:00

Nghề luật sư ở Mỹ – Luật sư Di trú Mỹ

Nghề luật sư ở Mỹ Cũng giống như ở nhiều nước trên thế giới, nghề luật ở Mỹ bao gồm nghề luật sư, chuyên gia pháp lý của doanh nghiệp, chuyên gia pháp lý của các cơ quan hành chính, nghề dạy học ở các trường luật, thẩm

2020-04-23T10:21:07-05:00

Quyền Và Trách Nhiệm

Là một thường trú nhân, những gì quý vị làm bây giờ có thể ảnh hưởng đến khả năng trở thành công dân Mỹ sau này. Quá trình trở thành một công dân Mỹ được gọi là “nhập quốc tịch”. Là một thường trú nhân, quý vị

2020-04-23T09:44:28-05:00

Thông tin hữu ích về một số tiểu bang của Hoa Kỳ

1. CALIFORNIA Thủ phủ: Sacramento Thành phố: Los Angeles,San Francisco,San Jose,Long Beach,Oakland,Santa Ana,San Diego. California là tiểu bang ven biển phía tây Hoa Kì và là tiểu bang Mỹ đông dân nhất và lớn thứ ba theo diện tích, California cũng là bang có đông

2020-04-20T10:06:44-05:00