Việt Phủ Thành Chương nằm lẩn khuất giữa muôn vàn cây xanh, với khung cảnh tĩnh mịch, trang nghiêm. (Ảnh: Nguyễn Hữu Bảo)

ST