người cao thượng, Gia Cάt Lượng Mᾶ Tiền Khόa

TH/ST