Bão, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về người và của.

ST