Đọc khoảng: 3 phút

Vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, xe lam là một phương tiện rất thân quen đối với những người dân khắp mọi miền đất nước. Nó thường được dùng để chở hàng, chở người đi chợ, đi lên thị xã hay thành phố. Tuy nhiên giờ đây, xe lam không còn được thông dụng nữa, vì có các phương tiện hiện đại hơn thay thế nó. Nhưng bất cứ ai đã từng sử dụng loại phương tiện này hẳn sẽ không thể quên được những chiếc xe lam một thời.

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

, Những chiếc xe Lam thời xưa, Tạp chí Đáng Nhớ

Lê Nguyên tổng hợp

ST
trithucvn