Đọc khoảng: < 1 phút

VÉN KHÉO…
oOo
Bận rộn lo toan suốt cả ngày
Gia đình khéo vén gọn đôi tay
Con yêu lật ngửa tìm nơi bám
Mẹ quý nhoài người kiếm thế xoay
Chiếu trải dân chơi ghiền đĩa xóc
Sòng ngồi đúng bợm nghiện bài tây
Hơn thua chẳng thiết gì no đói
Khóc thét, rên la…kệ chúng mày!
(ảnh sưu tầm)