Với một số bệnh viện, trước khi mổ, bác sĩ sẽ xác định tên bệnh nhân, đánh dấu vùng mổ. Trước khi rạch da, kíp mổ phải nêu tên bệnh nhân, nhiệm vụ của kíp, tiên lượng biến chứng và mất máu.


Thành viên kíp mổ bao gồm: bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê và điều dưỡng.


Trước khi người bệnh rời phòng phẫu thuật, bác sĩ ghi rõ những vấn đề chính về hồi tỉnh và chăm sóc người bệnh sau khi mổ.

TH/ST