Hầu hề chị em luôn thích cách trang điểm tông Hàn Quốc nên hôm nay C7 chỉ các bạn cách đánh môi theo kiểu Hàn Quốc.

TH/ST