Đọc khoἀng: 2 phύt

Cὺng nhὶn lᾳi những tấm ἀnh kỷ yếu cὐa giάi dục miền Nam ngày trước

Lớp một 3 niên khόa 1972-1973

Lớp 1/1 trường Lê Quί Đôn niên khόa 1972-1973

Lớp 2/1 trường Lê Quу́ Đôn niên khόa 1973-1974

Lớp 12P4 niên khόa 1983-1984.

Theo FB Đỗ Đức Siêu