Rất nhiều nội dung xấu được tải lên Facebook mỗi ngày, tuy nhiên bạn hiếm khi có cơ hội thấy bởi chúng sẽ nhanh chóng được kiểm duyệt và loại bỏ.

Góc tối đáng sợ của mạng xã hội

Sau khi xem xong infographic dưới đây, có lẽ bạn sẽ thầm cảm ơn đội ngũ quản trị, duyệt nội dung của Facebook bởi nhờ sự cống hiến thầm lặng của họ các nội dung xấu được giải quyết rất nhanh chóng trên mạng xã hội này. Hãy thử tưởng tượng một Facebook không bị kiểm duyệt nội dung, có thể chính bạn cũng sẽ… chẳng dám sử dụng nó nữa.TH/ST