/Ly hôn và những con số đáng suy nghĩ

Ly hôn và những con số đáng suy nghĩ

Một cuộc hôn nhân không phải chỉ ngày một, ngày hai mà kết thúc. Chỉ khi mọi chuyện không thể hàn gắn và hai người không thể lựa chọn khác thì kết cục ly hôn mới xảy ra. 

Và ly hôn cũng là chủ đề nghiên cứu của rất nhiều tổ chức xã hội. Dưới đây là một infographic về nội dung ly hôn và các con số thú vị liên quan đến nó. Có thể nói, quyết định ly hôn không phải là việc dễ dàng gì.

TH/ST