Mỗi bên mắt chứa 7 triệu tế bào hình nón giúp chúng ta nhận biết màu sắc, hình dạng đồ vật và 100 triệu tế bào hình que giúp nhìn rõ hơn trong bóng tối.

Lưu bản nháp tự động
Trung bình, bạn chớp mắt 17 lần mỗi phút, nháy mắt nhiều hơn khi nói chuyện và nháy mắt ít hơn khi đọc sách.

TH/ST