Những thành phố có dân số trên 1 triệu người được gọi là thành phố lớn, tuy vậy trên thế giới đang có rất nhiều thành phố dân số trên 10 triệu người, thậm chí là trên 20 triệu. Trong top 10 thành phố đông dân nhất hành tinh hiện nay, 9/10 có dân số trên 20 triệu, còn lại là Osaka cũng đã trên 19.1 triệu người.

Có 8/10 thành phố tăng thêm số lượng người so với năm 2020, trong khi đó cả 2 thành phố của Nhật Bản đứng ở vị trí số 1 (Tokyo) và số 10 (Osaka) đều giảm bớt dân so với 2020:

Tinhte-infographic-top-10-cities.png

tinhte