Nhiều lу́ do dẫn tới thiên tài Nikola Tesla chết trong nghѐo khό trong khi nhà phάt minh Thomas Edison lᾳi giàu cό và nổi tiếng.

Link dự phòng

VNE