Signal Sidearm được gắn trong bao súng, giúp kích hoạt mọi máy quay trong vòng 10m khi sĩ quan cảnh sát rút súng trấn áp đối tượng.


Thiết bị Signal Sidearm.

Signal Sidearm là sản phẩm do Taser International phát triển cho các lực lượng hành pháp, có chức năng kích hoạt máy quay trên người và xe tuần tra khi sĩ quan cảnh sát rút súng. Thiết bị có thể kết nối với mọi máy quay trong phạm vi 10m và ra lệnh quay tự động, ghi lại mọi hành động của cảnh sát từ nhiều góc độ khác nhau.

TH/ST