Từ năm 1950 đến năm 2015, chỉ trong vòng hơn 6 thập kỷ, toàn thế giới đã sản xuất ra hơn 8,3 tỷ tấn nhựa, tổng trọng lượng bằng 25.000 tòa nhà Empire State cao 381m ở Mỹ hoặc 1 tỷ con voi.

Nhưng chỉ có 30% số nhựa trên vẫn được sử dụng, số còn lại bị biến thành rác thải và trong số đó chỉ có 9% rác nhựa được tái chế.

Tốc độ sản xuất nhựa của con người đang tăng theo thời gian, 50% số nhựa đó được sản xuất chỉ trong vòng 13 năm gần đây.

Theo các nghiên cứu, tuổi thọ trung bình của một sản phẩm nhựa chỉ là 11 phút trước khi chúng biến thảnh rác thải.

quantrimang