Thường trú nhân xin Số An Sinh Xã Hội

Tháng Chín 2nd, 2020|Chức năng bình luận bị tắt ở Thường trú nhân xin Số An Sinh Xã Hội

Là một thường trú nhân, bạn hội đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội, đây là số do

ITIN – Số định danh người nộp thuế ở Mỹ

Tháng Tám 17th, 2021|Chức năng bình luận bị tắt ở ITIN – Số định danh người nộp thuế ở Mỹ

Mỗi ngày, Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service – IRS) phải xử lý rất nhiều dữ liệu từ

Nộp đơn xin Thẻ Xanh sau khi đến Hoa Kỳ

Tháng Sáu 11th, 2020|Chức năng bình luận bị tắt ở Nộp đơn xin Thẻ Xanh sau khi đến Hoa Kỳ

Một người vợ hoặc chồng là người ngoại quốc nhập cảnh Hoa Kỳ với loại chiếu khán (visa) phi-di-dân, không