Thường trú nhân xin Số An Sinh Xã Hội

Tháng Chín 2nd, 2020|Chức năng bình luận bị tắt ở Thường trú nhân xin Số An Sinh Xã Hội

Là một thường trú nhân, bạn hội đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội, đây là số do

ITIN – Số định danh người nộp thuế ở Mỹ

Tháng Tám 17th, 2021|Chức năng bình luận bị tắt ở ITIN – Số định danh người nộp thuế ở Mỹ

Mỗi ngày, Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service – IRS) phải xử lý rất nhiều dữ liệu từ

Hãy chấm dứt cơn hoang tưởng ‘làm giàu không khó’

Tháng Mười 19th, 2021|Chức năng bình luận bị tắt ở Hãy chấm dứt cơn hoang tưởng ‘làm giàu không khó’

Giữa một đất nước còn nghèo, lấy đâu ra nhiều “chuyên gia” vừa giàu, vừa rảnh rang, vừa nhiệt tâm

Nộp đơn xin Thẻ Xanh sau khi đến Hoa Kỳ

Tháng Sáu 11th, 2020|Chức năng bình luận bị tắt ở Nộp đơn xin Thẻ Xanh sau khi đến Hoa Kỳ

Một người vợ hoặc chồng là người ngoại quốc nhập cảnh Hoa Kỳ với loại chiếu khán (visa) phi-di-dân, không