Thuế (Hoa Kỳ)

//Thuế (Hoa Kỳ)

Thông tin cơ bản về thuế ước tính dành cho cá nhân

Hệ thống thuế của Hoa Kỳ hoạt động trên cơ sở vừa-làm-vừa-trả. Điều này có nghĩa là người đóng thuế phải trả hầu hết tiền thuế của họ trong năm cùng lúc họ kiếm được hoặc nhận được thu nhập. Người đóng thuế thường phải

2021-02-17T23:15:19-05:00

8 loại thuế cơ bản ở Hoa Kỳ bạn nên biết

Thuế thu nhập, thuế lương bổng, thuế tiêu thụ… là những loại thuế cơ bản mà Sở Thuế Liên Bang (được quản lý bởi Bộ Tài Chính) ban hành đối với thường trú nhân và công dân Hoa Kỳ. Thuế thu nhập – Income Tax Thuế thu

2021-02-17T23:15:28-05:00

Những nơi nào đóng thuế bất động sản nhiều nhất?

Thuế tài sản là một công cụ quan trọng để giúp tài trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương. Trong năm tài chính 2016, thuế bất động sản31,5% bao gồm tổng các khoản thu thuế của tiểu bang và địa phương tại Hoa Kỳ, nhiều hơn

2021-02-17T23:15:19-05:00