Đọc khoảng: < 1 phút

BIẾT CÚI ĐẦU
oOo
Mạn đàm đôi chút chuyện “khôn – ngu”
Cãi cọ làm chi để… á đù!
Quân tử đủ tầm tâm chẳng mụ…
Tiểu nhân thiểu trí mắt như mù…
Tỵ hiềm gút mắc gom chung ụ
Tranh đoạt hơn thua ghém một gù
Bão tố dong buồm toi cả lũ
Thôi thà im lặng, khỏi… lu bu?!
20/05/21