Đọc khoảng: < 1 phút

CHỊ-ỊCH NHẦM…?!
oOo
Tình huống xem ra cũng lạ kỳ?
Chịch rùi chửa biết chịch liều chi?
Lụi ngay hai phát còn đau hỉ… ?
Tên vẫn trùng tên cũng thuốc nì…?!
Dư giả mở lòng ban miễn phí
Còn thừa ép bụng biếu cho mi
Thương anh bị phóng buồn xu xị…
Chưng hửng… vừa tiêm cái giống gì?!
16/08/21