Đọc khoảng: < 1 phút

NƯỚC ĐỔ…
oOo
Mũi tên đã bắn… hả nư gào!
Nước đổ đi rồi hốt được sao?
Bỏ chữ anh em cùng khúc ruột
Vứt câu huyết thống khỏi đồng bào
Hàm hồ trắc nết lương tri thấp
Hổn láo mê lầm tự ái cao
Nộ khí xung mình gieo lửa hận
Tôn ti bất chấp… nhục không nào?
28/05/21