Đọc khoảng: < 1 phút

THUỐC TIÊU ĐỘC
oOo
Được bài thuốc quý gửi lên đây
Phổ biến công khai liệu pháp này
Đặc sản vỏ sầu riêng béo ngậy
Đem xào sa tế vị hăng cay
Chuyên môn trị ngứa mồm rơi dãi
Dược phẩm dứt cơn họng nhả lầy
Vu khống đặt điều hăng nết quậy
Già mồm thêu dệt chuyện không hay!
06/05/21