Đọc khoảng: < 1 phút

CỤ CÒN CÂU…!*

oOo

Xưa giờ vẫn biết “Cụ còn Câu”*

Thấp cổ đừng nên cố sức gào

Mở hội minh thề “Thun lẫn Nhảm”*

Lập đàn đoạt ấn“Dụ tranh Cao”*

Tiền tài phấn thổ đào mua ghế

Nhân nghĩa thiên kim bán cất lầu

Cướp giữa ban ngày oai dũng thế?!

Đêm về trộm dạo có là bao!

* Láy