Đọc khoảng: < 1 phút

DẮT DZỊT DÌA!
oOo
Nói hoài “ẻm” cũng chả thèm nghe!
Lảng vảng sân si lại kéo bè…!
Rắc hoạ căm thù trong mọi lúc
Gieo mầm hận oán khỏi cần che
Dương gian hùng hục sôi lòng thú
Địa ngục phừng phừng đốt củi tre
Hối cãi quay về tâm thiện bé
Cho đời yên ổn…nhớ lời nhe?!
09/05/2021