Đọc khoảng: < 1 phút

ĐỪNG CÃI…
oOo
Ngẫm nghĩ lời vàng nhận xét hay
Anh em ngoảnh lại chớ than lầy?!
Sai lầm lớn nhất gồng gân cãi?
Thất bại to đùng ngỏng cổ trây!
Chì chiết hung hăng từ hệ phái…
Võ mồm lải nhải thích ra oai…
Thắng thua cũng dở vì vô lại
Hùng hổ chứng minh kẻ bất tài?!
07/05/21