Đọc khoảng: < 1 phút

GÃ KHỜ  

oOo

Chuyện kể Nàng Thơ trách gã khờ

Xin đừng ủ mộng dệt đường tơ

Khuôn trăng mới nhú bao người đỡ

Phiến ngọc vừa nhô lắm kẻ chờ

Nếu biết cung son còn để hở . . .!

Chẳng thà khóa trái giữ nguyên sơ

Tranh tiên mất nước thôi đành lỡ!

Sảy bước niềm mơ có đứa rờ . . .!

(19/09/2020)