Đọc khoảng: < 1 phút

LẠ… DÒNG! *
oOo
Sự thật thời gian sẽ trả lời…!
Cho dù lấp liếm, giả danh thôi
Lòng phơi thú tính trên lừa bạn
Mặt ẩn thói hoang dưới gạt đời
Trơ trẽn xiên quàng cung cách điếm
Hàm hồ xỏ lá kiểu làng chơi
Vẫn là cục súc rơi nhân cách
Vỗ ngực xưng tên… một lũ giòi?!
13/05/21
* lòng dạ