Đọc khoảng: < 1 phút

NỖI NIỀM CHƯA ĐẬY!

oOo

Vói hái chi cho khổ thế này?

Bày hàng mơn mởn thử người…ngay!

Cam to, quýt nhỏ mò xong ngoáy

Bưởi mỏng, chanh dầy bốc phải xoay

Cổ ngỏng lên trông chừng khoái khoái

Chân chàng hảng ngó đủ ngây ngây

Em khoe cái nỗi niềm chưa đậy

Đằng ấy bần thần giả bộ …say?!