Đọc khoảng: < 1 phút

NỢ NGẬP ĐẦU ! 

Bảnh mắt vừa ra nợ tới đòi

Vay tiền hốt của có mà chơi

Cầm nhà, thế đất, vơ chưa mỏi!

Bán vợ, đợ con, vét rã rời!

Trót lỡ thân ngâm nhầm miệng sói

Thôi đành mặt đắng cắn mồ hôi

Ham ăn hốt uống giờ nên nỗi . . .!

Mẹ kiếp thằng vay sét đánh rồi !!!

(ảnh sưu tầm)