Đọc khoảng: < 1 phút

SIÊU LÂY???
oOo
Hổm rày con cúm quậy lung tung
Lệnh áp khẩu trang cả một vùng
Bác sĩ thuận mồm kêu mở cổng
Bệnh nhân khó thở lỡ khui thùng…
Chẳng dè lửa bốc chưa cần nhúm?!
Trễ trễ non xanh nẻo phập phồng…!
Quân tử hớ hênh đành chịu trận!
Mặt mày tím ngắt, thở run run!
06/05/21
(ảnh SƯU TẦM, xin cảm ơn tg)