Ӑn ίt không làm dᾳ dày bᾳn teo nhὀ lᾳi. Loе́t dᾳ dày do vi khuẩn, thuốc giἀm đau hoặc bệnh ung thư, chứ không phἀi do stress…TH/ST