Xuyên suốt lịch sử, trong mọi nền văn hóa, những nụ hôn của chúng ta hàm chứa rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Có những nụ hôn thể hiện tình yêu, sự tôn trọng, sự chân thành. Có những nụ hôn mang ý nghĩa biểu tượng cho một tuyên ngôn.

Nhưng từ khi nào mà con người bắt đầu hôn nhau, và có khoa học nào đứng phía sau những nụ hôn hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua cuốn truyện tranh ngắn dưới đây:

[Infographic] Nụ hôn bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta hôn nhau và khoa học phía sau mọi nụ hôn - Ảnh 1.
[Infographic] Nụ hôn bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta hôn nhau và khoa học phía sau mọi nụ hôn - Ảnh 2.
[Infographic] Nụ hôn bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta hôn nhau và khoa học phía sau mọi nụ hôn - Ảnh 3.
[Infographic] Nụ hôn bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta hôn nhau và khoa học phía sau mọi nụ hôn - Ảnh 4.
[Infographic] Nụ hôn bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta hôn nhau và khoa học phía sau mọi nụ hôn - Ảnh 5.
[Infographic] Nụ hôn bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta hôn nhau và khoa học phía sau mọi nụ hôn - Ảnh 6.
[Infographic] Nụ hôn bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta hôn nhau và khoa học phía sau mọi nụ hôn - Ảnh 7.
[Infographic] Nụ hôn bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta hôn nhau và khoa học phía sau mọi nụ hôn - Ảnh 8.
[Infographic] Nụ hôn bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta hôn nhau và khoa học phía sau mọi nụ hôn - Ảnh 9.
[Infographic] Nụ hôn bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta hôn nhau và khoa học phía sau mọi nụ hôn - Ảnh 10.

Tham khảo Vox

TH/ST