Mỗi người từng sống ở Sài Gòn đều ít nhất một lần ” lạc ” mất nhau không bằng cách này cũng bằng cách khác.  Hãy cũng  nhìn lại những lần ” lạc ” cười ra nước mắt dưới đây nhé.

Toi da lac duong o Sai Gon nhu the nao? (P.1) - Anh 1

Toi da lac duong o Sai Gon nhu the nao? (P.1) - Anh 2

Toi da lac duong o Sai Gon nhu the nao? (P.1) - Anh 3

Toi da lac duong o Sai Gon nhu the nao? (P.1) - Anh 4

Toi da lac duong o Sai Gon nhu the nao? (P.1) - Anh 5

Toi da lac duong o Sai Gon nhu the nao? (P.1) - Anh 6

Toi da lac duong o Sai Gon nhu the nao? (P.1) - Anh 7

Toi da lac duong o Sai Gon nhu the nao? (P.1) - Anh 8

Toi da lac duong o Sai Gon nhu the nao? (P.1) - Anh 9

Theo Saostar

TH/ST