Tháng 9-10-11 là thời điểm thường xảy ra bão lũ trong năm, gây nhiều thiệt hại cho môi trường, kinh tế và con người. Với sức mạnh vô cùng lớn, nước lũ sẽ cuốn trôi mọi thứ nó gặp trên đường, vì vậy trong nước lũ có vô số thứ nguy hiểm cho sức của khỏe của con người và vật nuôi. Năm 2020, VN chịu ảnh hưởng rất nặng nề do bão lũ, ước tính thiệt hại khoảng 31,700 tỷ đồng.

Lưu bản nháp tự động

tinhte.vn