Nhân sinh

/Nhân sinh

Ôm cây đợi thỏ – Thấy mùi, quen mui làm mãi

Một người nước Tống đang cày ruộng. Giữa ruộng có một cây to. Có con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây, đập đầu chết. Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn, cứ ngồi khư khư

2021-09-17T10:16:39-05:00

Bàn về cái đạo tu thân

Thấy người hay thì phải cố mà bắt chước; thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổi. Chính mình có điều hay, thì phải cố mà giữ lấy; chính mình có điều dở thì phải cố

2021-09-16T11:13:56-05:00

Cách cư xử ở đời

Thầy Nhan Uyên, hỏi Đức Khổng Tử: "Hồi nầy muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà có oai, chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy, có nên không?"

2021-09-16T09:49:58-05:00

Khổ thân làm việc nghĩa

Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn cũ, vào chơi. Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng: "Bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc "nghĩa", một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa, thì có

2021-09-15T11:42:58-05:00

Lấy của ban ngày

Nước Tấn có kẻ hiếu lợi một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: "Cái nầy tôi ăn được, cái nầy tôi mặc được, cái nầy tôi tiêu được, cái nầy tôi dùng được." Lấy rồi đem đi. Người ta

2021-09-14T10:22:52-05:00

Tham tài đoản thọ, quả báo khó thoát

“Luận Ngữ – Lí Nhân” viết: “Phú quý và vinh hiển ai cũng thích. Không dùng đạo nhân mà đạt được thì không nên làm. Nghèo khó và thấp hèn, chẳng ai ưa. Không dùng đạo nhân để thoát nghèo thì không làm.” Trong “Luận

2021-09-13T22:37:38-05:00

Lúc đi trắng, lúc về đen

Một hôm trời nắng Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra, thì mặc áo trắng, đi được nửa đường, gặp trời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa ở nhà bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt cả cho mượn cái

2021-09-12T20:36:17-05:00

Đánh dấu thuyền tìm gươm

Có người nước Sở đi đò qua sông. Khi ngồi đò, vô ý đánh rơi thanh gươm xuống sông. Anh ta vội vàng đánh dấu vào mạn thuyền, nói rằng: "Gươm ta rơi ở chỗ nầy đâỵ" Lúc thuyền đỗ vào bến, anh ta cứ

2021-09-12T10:08:43-05:00

Người xưa phòng dịch ra sao?

Trung Quốc cổ đại từng nhiều lần phát sinh dịch bệnh, cho nên trong lịch sử cũng lưu lại một số phương thuốc thần kỳ, ví như “huân hương” (mùi thơm của hoa cỏ)… Ngoài huân hương, người xưa còn mang theo túi thơm bên

2021-09-12T08:22:35-05:00

Khổ đau nào rồi cũng có nguyên nhân

Nếu bây giờ bạn đang gặp xui xẻo thì hãy nghĩ lại xem, có phải bạn đã làm gì sai? Những hành vi như trộm cắp vặt, cướp giật, bắt nạt, làm bị thương người khác một cách cố ý, các hành vi chơi xấu,

2021-09-11T17:28:46-05:00