Hồ sơ

/Hồ sơ

Cách mạng Văn hóa

Cách mạng Văn hóa (Cultural Revolution), với tên gọi đầy đủ là Đại Cách mạng Văn hóa Vô sản, là một trong những chiến dịch tuyên truyền lớn nhất và quan trọng nhất của Mao Trạch Đông, gây nên một giai đoạn hỗn loạn xã

Khám phá máy bay chiến đấu SU-34 của Nga

Mẫu máy bay chiến đấu mới nhất cũng đồng thời là mẫu máy bay chủ lực trong thế kỷ 21 của không quân Nga có gì khiến các lực lượng không quân khác phải e ngại? Sau hơn 20 năm nghiên cứu chế tạo và

Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu giang

Chương XI: Đào Vĩnh Tế Hà Để cho con kinh được ngay thẳng, người ta đợi lúc ban đêm, rẽ sậy rạch hoang, dốt đuốc trên đầu những cây sào cao rồi nhắm theo đường thẳng mà cặm. Muốn điều khiển những cây “sào lửa”