Hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm chồng (blend) ἀnh, tối ưu cho chụp ἀnh Cityscape (Skyline), chụp ἀnh Phάo hoa, chụp ἀnh Kiến trύc và Nội thất.

0:00 Intro (Montage)
0:20 Digital Blending (DB)
2:55 Hậu kỳ ἀnh Phố đi bộ SS
17:45 HDR vs. DB
18:56 Hậu kỳ ἀnh Thὐ Thiêm SS
19:55 Kinh nghiệm chụp DB
20:16 Chụp phάo hoa
22:10 Time Slice
22:28 Happy Ending

TH/ST