Trên Tam Đảo dưới Cửu Tuyền
Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng
Em ơi! Chớ đốt áo Tràng
Đốt cô gái đẹp để nàng…. mát xa
Mái tóc thì phải mượt mà
Ngực to, mông bự, đẩy đà, sắc son
Cần gì phải đốt “áo con”
Dưới này nực nội chỉ toàn sếch xi
Cũng chẳng cần đốt quần “xìiiii”
Dưới này vui vẻ, sếch xi cả ngày

TH/ST