Kẹo ơ hồng vốn là một loại kẹo rất nổi tiếng thuở xưa ở Sài Gòn.

ST