Đọc khoảng: 3 phút

Những bức ảnh Việt Nam xưa được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời quý vị cùng xem.

Chợ Biên Hoà

Lăng Cha cả tức Bá Đa Lộc

Đội kị binh ở kinh thành Huế

một viên quan nhà Thanh ở Đồng Đăng

Van den Born cất cánh ở trường đua Phú Thọ, 10 tháng 12 -1910

TH/ST