Sài Gòn xưa - Bến phà Thủ Thiêm xuất hiện vào thời điểm nào?

ST