Đọc khoảng: < 1 phút

HỌC…BƠI
oOo
Đường đời phẳng lặng tựa lòng sông
Cuồn cuộn hai bên xoáy giữa dòng
Nhận thức sai lầm nên dễ hỏng
Không tường kết cục đuối vì ngông
Học bơi, học lướt nhiều con sóng
Tầm đạo, tầm thầy mở trí thông
Ú ớ u ơ thành kẻ ngọng
Ngước nhìn trời rộng vẫn mênh mông
21/05/21