Đọc khoảng: < 1 phút

NÉT YÊU…
oOo
Ai còn nhớ được gánh hàng rong?
Nét đẹp riêng mang cả tấm lòng
Góc phố ru tình qua tiếng vọng
Cung đường ghi dấu ảnh lưng cong
Thương thay tâm thức giờ xôi hỏng
Đắng đót nỗi niềm đã bỏng không
Kiếp nạn rơi vào tan giấc mộng
Mịt mù đen đủi bước thong dong
01/09/21