Đọc khoảng: < 1 phút

NHÂN QUẢ
oOo
Nếu có tâm linh phải sống hiền
Hai từ báo ứng rất linh thiêng
Gieo chi gặt nấy không chờ kết
Thất thế sa cơ tự hóa phiền
Nhân quả thênh thang đừng tưởng lọt
Lưới Trời lồng lộng khó mà nghiêng
Hồi tâm sống tốt dừng gây nghiệp
Trả đủ phần vay, lãi dính liền …!
10/05/21