Đọc khoảng: < 1 phút

VÙNG XANH
oOo
Vùng này đích thực gọi “vùng xanh”
Chả có ma nào… lộ vắng tanh!
Cô lập từng nhà thôn ảm đạm!
Cách ly nguyên hẻm phố banh chành!
Trước thềm rêu bám đo năm tháng
Cuối ngõ rong bùng phủ điếm canh
Sắc lệnh bịt đường truy vết dzịt
Lạnh lùng khủng hoảng đạt “vùng xanh”?!
02/09/21