Đọc khoảng: < 1 phút

CÁO CHUNG…!

oOo

LỊCH SỬ thôi đành chịu ức oan

Gương xưa giữ nước chẳng ai màng!

To đầu bợ đít dâng mưu bán

Óc nhỏ theo hùa hiến kế sang

« Nam quốc sơn hà »… răn chúng vạn

« Bình Ngô đại cáo »…khiếp lân bang

Buông xuôi khí tiết anh hùng rạng

Đề xuất nhơ danh thị chúng càng

(ảnh sưu tầm)