Đọc khoảng: < 1 phút

Mưa chiều 15/09/2015 tại Sài Gòn
PHỐ BỖNG LÀ…
oOo
Bao năm đập, đắp cứ xoay vòng
Ngoảnh mặt nhìn kìa…phố hóa sông!
Lối ngập em về chờ… kẻ cõng?
Đường tràn anh đón lỡ… ai mong!
Mưa dầm rửa hết công chưa dộng
Nước xiết trôi dần của bỏ tong
Cảnh cũ quen rồi xin chớ mộng…
Ăn nhiều, uống lắm… có như không!
18/09/2015