Đọc khoảng: < 1 phút

Tìm nàng giữa cõi mênh mông
Tìm nàng mê mải tầng không cõi tình
Trăng nghiêng đổ bóng lặng thinh
Một trăng, một bóng, một tình, một ta

Đi tìm nàng chốn phù sa,
Nhỏ nhoi hạt cát bao la bãi bờ
Dòng trong, dòng đục ai ngờ
Đầy vơi cát bụi bao giờ có nhau?

Đi tìm nàng giữa miền lau
Phất phơ bông trắng úa màu nhớ nhung
Hắt hiu thẳm đến tận cùng
Luyến lưu hoa cỏ mịt mùng gió sương

Đi tìm nàng cõi vô thường
Đi tìm nàng giữa muôn phương cõi người

Tìm nàng mải miết cuộc đời
Nghe xa thẳm tiếng nàng cười hây hây…

Dẫu cho muôn sự bủa vây
Tim ta chân ái đủ đầy chẳng ngơi!


Ảnh: allthefreestock.com