Đây là những hình ảnh minh họa của tác giả Thanh Xinh đã vẽ cho bộ lịch 365 tờ, chủ đề ca dao dân ca Việt Nam. Với chủ đề là những bài ca dao dân ca, là hình ảnh đồng quê Việt Nam, những trò chơi và phong tục cũ, trang phục thời cũ ở làng quê Việt Nam. Sử dụng mực đen vẽ nét và màu nước để lên màu, Thanh Xinh muốn mang lại một cái nhìn mới cho những hình cảnh hoài niệm cũ của làng quê Việt Nam.

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

TH/ST