Những hình ảnh infographic dưới đây có thể sẽ khiến bạn giật mình và nhìn lại lối sống của chính mình.

Cây bút người Đan Mạch Mikael Wulff cùng họa sĩ hoạt họa Anders Morgenthaler đã cùng nhau tạo ra một series các infographic minh họa những sự thật cay đắng của cuộc sống trong thế giới hiện đại. Các tác phẩm của họ vô cùng đơn giản nhưng chứa đựng ý nghĩa chua chát và sâu cay về thế giới mà chúng ta đang sống, trong đó cuộc sống của con người bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố mà khi đọc đến có thể bạn sẽ giật mình.

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

Sự thật của thế giới hiện đại khiến bạn ngã ngửa

(Ảnh: Wumo)

TH/ST